Chính sách xử lý khiếu nại

Chúng tôi(Ban quản trị xemanhquan.vn)

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

– Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Quy trình xử lý khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận
Khách Hàng liên hệ trực tiếp đến ban quản trị của xemanhquan.vn qua email [email protected] hoặc hotline: 0325.277.588 – 0965.282.588. Trường hợp Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của xemanhquan.vn nhận được khiếu nại của Khách Hàng thông qua điện thoại, email, thư bưu điện hoặc tiếp xúc, sau khi xem xét yêu cầu của Khách Hàng, Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của xemanhquan.vn sẽ tiến hành xử lý và báo cho Khách Hàng biết.
Bước 2: Xử lý khiếu nại
xemanhquan.vn thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan
xemanhquan.vn đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan
xemanhquan.vn và Khách Hàng thống nhất phương án giải quyết khiếu nại.
Bước 3: Hoàn tất khiếu nại
xemanhquan.vn và Khách Hàng thực hiện các công việc theo phương án giải quyết khiếu nại đã thống nhất ở bước 2.
xemanhquan.vn xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.